→อะไหล่แท้สั่งซื้อ กรุณาแจ้งรุ่น และอะไหล่ที่ต้องการ ส่งเข้า LINE ID : @SHOWDD

→อะไหล่แอร์มิตซูสามารถเช็คสินค้าให้ได้ตามรุ่นเท่านั้น

→อะไหล่ทุกชิ้นเเป็นอะไหล่แท้จากศูนย์มิตซูบิชิ อิเลคทริค มิตเตอร์สลิม กันยงวัฒนา

→อะไหล่แอร์มิตซู จะใช้ได้ตามรุ่นเท่านั้น โปรดกรุณาเช็คกับเราก่อนสั่งซื้อ

รีโมท มิตซูบิชิ มิตเตอร์ สลิม E27H20426
รีโมทแอร์มิตซู ใช้กับ รุ่น PL-4AKSD , PC-P18KAKL , PC-P24KAKL , PC-P30KAKL , PC-P36KAKL
1,810 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
รีโมท มิตซูบิชิ มิตเตอร์สลิม E22P73426
รีโมทแอร์มิตซู ใช้กับ รุ่น MS-SGF18VC , MS-SGH09VC , MS-SGE13VC , MS-SGF13VC , MS-SGG13VC , MS-SGE18VC , MS-SGD18VC
790 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
เซอร์วิสวาวล์แอร์ มิตซูบิชิแท้
เซอร์วิสวาวล์แอร์ มิตซูบิชิแท้ ขนาด 1/4 นิ้ว
650 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2212B307
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2212B307 เซ็นเซอร์น้ำแข็ง MITSUBISHI รุ่น MS-GJ18VA ,MS-GJ24VA , MS-GM19VA-H1 , MS-GK24VA-KU1 , MS-GM24VC-KU1 ,MS-HK30VAT-D1 , MS-GK30VAT-KU1 , MS-HK24VA-N1 ,MS-GH50VA-H1 , MS-GL24VF-T1 , MS-GM23VA-H1 , MS-GM18VC-KU1 , MS-HM60VA-V1 , MS-GL18VF-T1 ,MS-HM24VA-P1 , MS-GL18VF-D1 , MS-GH60VA-H1 ,MS-GL24VF-D1 , MS-GK30VAT-G1 , MS-GK30VAT-KU2 , MS-GK24VA-KU2 , MS-SGF18VC , MS-SGH24VC , MS-SGH18VC , MS-GN18VF , MS-GK24VA , MS-G18VC ,
300 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2254B307
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2254B307 เซ็นเซอร์น้ำแข็ง MITSUBISHI รุ่น MSY-GK13VA , MS-H10VC-N1 ,MSY-GK09VA-T1 , MS-GH13VA-KU1 , MS-GF10VC-N2 , MS-GF10VC-P2, MS-GF13VC-PU2 , MS-GF25VA-E1 , MS-GF13VC-PU1 , MS-H13VC-N1, MS-GF13VC-N2 , MS-GF13VC-P2 , MS-GF20VA-E1 , MS-GF35VA-E1, MS-GF10VC-N1 , MSY-GK13VA-T1
300 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2268B307
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2268B307 เซ็นเซอร์น้ำแข็ง MITSUBISHI รุ่น MS-GN13VF , MS-GN15VF , MS-GL15VF , MS-GK13VA , MS-GL13VF , MS-GK10VA , MS-GK09VA
300 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2277B307
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2277B307 เซ็นเซอร์น้ำแข็ง MITSUBISHI รุ่น MSY-GM13VF , MSY-GN10VF-D1 , MSY-GN13VF-D1 , MSY-GN15VF-D1 , MSY-GN09VF-T1 , MSY-GN13VF-T1 , MSY-GN15VF-T1 , MSY-GM09VF-T1 , MSY-GN13VF-T1 , MSY-GN15VF-T1 , MSY-GM09VF-T1 , MSY-GM15VF-T1 , MSY-GN18VF
350 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2278B307
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2278B307 แบบสายคู่ สำหรับแอร์ มิตซูบิชิ อินเวอเตอร์ เซ็นเซอร์น้ำแข็ง MITSUBISHI รุ่น MSY-GN15VA MSY-JR22VF
350 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2282B307
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2282B307 เซ็นเซอร์น้ำแข็ง MITSUBISHI รุ่น MS-SGA09VD-T1 , MS-SGB09VD
300 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2286B307
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2286B307 MS-SGD13VC , MS-SGE13VC , MS-SGD09VC , MS-SGD09VC
300 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2289B307
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2289B307 เซ็นเซอร์น้ำแข็ง MITSUBISHI รุ่น MS-SGG13VC , MS-SGF09VC , MS-SGG13VC , MS-SGF13VC , MS-GH13VC
300 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2290B307
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2290B307 เซ็นเซอร์น้ำแข็ง MITSUBISHI รุ่น MS-GJ13VA , MS-H18VC , MS-H18VC-N1 , MS-GJ09VA-H1 , MS-GH17VC-M1 , MS-GJ13VA-T1 , MS-F18VC-P2 , MS-GF18VC-P2 , MS-G10VC-D2 , MS-F18VC-N2 , MS-HL50VC-V1 ,MS-GJ12VA-H1 , MS-F18VC-PK2 , MS-GF18VC-N2 , MS-H18VC-V1 , MS-G13VC-D2 ,MS-G10VC-D1 , MS-SGH09VC , MS-SGH13VC
300 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2295B307
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E2295B307 เซ็นเซอร์น้ำแข็ง MITSUBISHI รุ่น MSY-KP13VF , MSY-KP15VF , MSY-JP10VF , MSY-JP13VF , MSY-JP15VF , MSY-JP35VF
300 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แท้ เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E27436307
เซนเซอร์น้ำแข็ง มิตซูบิชิ E27436307 ของศูนย์แท้ เซ็นเซอร์น้ำแข็ง  MITSUBISHI รุ่น  PL-3BAKT , PL-4BAKT.TH PE-P48JAK PL-P48BAK PL-P18BAK PL-P42BAK PE-P36JAKL PE-P30JAK PE-P48JAKL PL-P24BAK PL-P36BAK PE-P30JAKL PE-P42JAKL PE-P36JAK
350 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แท้ เซนเซอร์อุณหภูมิ มิตซูบิชิ E22C32308
แท้ เซนเซอร์อุณหภูมิ มิตซูบิชิ E22C32308 เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (ยาว) MITSUBISHI รุ่น MS-GJ18VA ,MS-GJ24VA , MS-S13QV , MSXY-FD18VA-R1 , MSZ-FB25VA-A2 , MSZ-FD25VAS-E2  , MSZ-FD35VA-E2 , MSZ-FD35VAS-E2 , MSZ-FD50VAS-E1 , MSZ-FD50VA-E1 , MSZ-FB25VA-A1 , MSZ-FD09NA , MSZ-FD12NA, MSXY-FD10VA-R1 , MSXY-FD13VA-R1 , MS-SFD09VC-T1 ,MS-SFD13VC-T1 , MSZ-FD25VAS-E1 , MS-SGF18VC , MS-SGH24VC , MS-SGH18VC , MSZ-SFG13VA
300 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงคอนโทรล mitsubishi mr.slim E12K67452

แผงคอนโทรล mitsubishi electric mr.slim E … Continued

1,750 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงคอนโทรลแอร์มิตซู mitsubishi mr.slim E12J76452

E12J76452 หรือ  E22J76452 แผงคอนโทรลแอร์ … Continued

990 ฿ อ่านเพิ่มเติม
แผงคอลโทรลบอร์ดแอร์ มิตซูบิชิ E12C32440
แผงเมนบอร์ดคอลโทรลแอร์ มิตซูบิชิ E12C32440 ใช้กับรุ่น MSZ-SFG13VA-T1
490 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงคอลโทรลบอร์ดแอร์ มิตซูบิชิ E2222A440
แผงเมนบอร์ดแอร์ มิตซูบิชิ E2222A440 แผงเมนบอร์ดคอลโทรลแอร์ มิตซูบิชิ E2222A440 ใช้กับรุ่น  MSZ-LN13VF MSZ-LN18VF MSZ-LN10VF
990 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงคอลโทรลบอร์ดแอร์ มิตซูบิชิ E2222A452
แผงเมนบอร์ดแอร์ มิตซูบิชิ E2222A452
990 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงคอลโทรลบอร์ดแอร์ มิตซูบิชิ E2295B452
แผงเมนบอร์ดคอลโทรลแอร์ มิตซูบิชิ E22E70452 ใช้กับรุ่น แผงบอร์ดแอร์มิตซู รุ่น MSY-JP13VF-TH1 อินเวอเตอร์  
1,350 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงคอลโทรลบอร์ดแอร์ มิตซูบิชิ E22G80452
แผงเมนบอร์ดแอร์ มิตซูบิชิ E22G80452
2,500 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงบอร์ดคอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E2274K451
แผงบอร์ดที่คอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E2274K451 ใช้กับรุ่น รุ่น  แผงคอนโทรลคอยล์ร้อน รุ่น MUY-JP13VF / MSY-JP13VF *** กรุณาอ่านก่อนส่งซื้อ แผงเป็นอะไหล่แท้ จากศูนย์ มิตซูบิชิ อิเลคทริค ใช้ได้กับแอร์เฉพาะรุ่นเท่านั้น รุ่นสามารถดูได้ที่ป้ายเบอร์ 5 หรือ ฉลากกำกับที่ติดกับตัวเครื่อง สินค้าไม่มีประกัน กรุณาเช็คอาการให้ดีก่อนทำการสั่งซื้อ หากสั่งซื้อไปผิดรุ่นไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาสอบถามก่อนทุกครั้ง ราคานี้ไม่รวมงานบริการติดตั้ง หากต้องการบริการติดตั้ง กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
2,600 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงบอร์ดคอยล์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E2279K451
แผงบอร์ดที่คอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E2279K451
3,190 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงบอร์ดคอยล์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E2280M451
แผงบอร์ดที่คอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E2280M451
4,000 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
Sale!
แผงบอร์ดคอยล์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E22E11451
แผงบอร์ดที่คอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E22E11451 ใช้กับรุ่น รุ่น  MU-SE30VC  
2,000 ฿ 1,690 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงบอร์ดคอลโทรล แผงพาวเวอร์ มิตซูบิชิ E22F45440
E22F45440 แผงพาวเวอร์แอร์มิตซู แผงคอลโทรลแอร์ ใช้กับแอร์รุ่น MS-SGF09VC , MS-SGG13VC , MS-F13VC , MS-E10VC-RB1 , MS-E10VC-R1 , MS-SGD09 , MS-SGD13VC , MS-SGF13VC , MS-GF13VC , MS-SGG09VC , MS-E13VC-RB1 , MS-E13VC-R1 , MS-SGE09 , MS-SGE13VC MS-SGD09VC , MS-SGE09VC
1,490 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงบอร์ดคอลโทรล แผงพาวเวอร์ มิตซูบิชิ E27648447
แผงบอร์ดคอลโทรล แผงพาวเวอร์ มิตซูบิชิ E27648447 PC-P30KAKL.TH-T PC-3KAK PC-5KAK PC-3KAKL PC-5KAKL
2,650 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
Sale!
แผงบอร์ดพาวเวอร์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E1209A440

แผงบอร์ดพาวเวอร์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi … Continued

1,300 ฿ 980 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
Sale!
แผงบอร์ดพาวเวอร์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E12M12452

แผงบอร์ดพาวเวอร์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi … Continued

2,300 ฿ 1,650 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงบอร์ดพาวเวอร์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E22H35452

แผงบอร์ดพาวเวอร์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi … Continued

2,500 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
Sale!
แผงบอร์ดพาวเวอร์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E22J94452

แผงบอร์ดพาวเวอร์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi … Continued

2,200 ฿ 1,590 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
Sale!
แผงบอร์ดพาวเวอร์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E22P75452

แผงบอร์ดพาวเวอร์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi … Continued

2,000 ฿ 1,490 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงบอร์ดมิตซู POWER PC BOARD “E22T66440”
แผงบอร์ดมิตซู เมนบอร์ด POWER PC BOARD "E22T66440" MITSUBISHI MRS SLIM ใช้กับรุ่น MSY-GM09VF ,MSY-GM13VF MITSUBISHI ELECTRIC Mr.slim POWER P.C.BOARD E22T66 440 PART NO. ใช้กับแอร์ มิตซูบิชิ รุ่น MODEL MSY-GM9VF-T1 MSY-GM13VF-T1 Mitsubishi Electric Consumer Products(Thailand) Co..Ltd. แผงเมนบอร์ด มิตชูบิชิ POWER PC BOARD "E22T66440"
960 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงพาวเวอร์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E22L31440

แผงพาวเวอร์แอร์มิตซู ใช้กับแอร์รุ่น MS-G … Continued

1,180 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
Sale!
แผงพาวเวอร์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi electric mr.slim E22N71440

แผงบอร์ดพาวเวอร์แอร์มิตซูบิชิ mitsubishi … Continued

2,000 ฿ 910 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงรังผึ้งคอยล์เย็น แผงEvaporator มิตซูบิชิ E22H34620

แผงรังผึ้งคอยล์เย็น แผงEvaporator มิตซูบ … Continued

3,250 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงเมนบอร์ดแอร์ มิตซูบิชิ E27641447
แผงเมนบอร์ดแอร์ มิตซูบิชิ E27641447
3,650 ฿ หยิบใส่ตะกร้า
แผงเมนบอร์ดแอร์ มิตซูบิชิ E27662450
แผงเมนบอร์ดแอร์ มิตซูบิชิ E27662450
฿ หยิบใส่ตะกร้า