ประแจเลื่อน WYNN’S
ประแจเลื่อน WYNN'S ขนาด 8 นิ้ว 10นิ้ว 12 นิ้ว ด้ามจับหุ้มยาง มี 3 ขนาด 8 นิ้ว หรือ 200มิลลิเมตร 10 นิ้ว หรือ 250 มิลลิเมตร 12นิ้ว หรือ 300 มิลลิเมตร
150 ฿295 ฿ เลือกรูปแบบ