คาปาซิเตอร์ แคปรัน แอร์ TRUMP

150 ฿

คาปาซิเตอร์ แคปรัน แอร์ ขนาด 25UF 30UF 35UF 40UF 45UF 50UF 55UF 60uf 440v อลูมิเนียมสีเงิน capacitor แคปแอร์ คาปาซิเตอร์

คาปาซิเตอร์ แคปรัน แอร์ ยี่ห้อ TRUMP
capacitor แคปแอร์ คาปาซิเตอร์
มีให้เลือกขนาด 25UF 30UF 35UF 40UF 45UF 50UF 55UF 60uf ไมโครฟาราต
แบบ 2 ขั้ว มี4 ช่องเสียบต่อข้าง
440V (4+4pins) 50/60Hz , 10,000AFC
วัสดุ อลูมิเนียมสีเงิน
สินค้ามาตรฐานญี่ปุ่น ทนทานใช้งานได้นาน
ใช้ได้กับแอร์ทุกรุ่นทุกยีห่้อ โดยเทียบขนาด UF ได้เลย

รายละเอียด

คาปาซิเตอร์ แคปรัน แอร์ ขนาด 25UF 30UF 35UF 40UF 45UF 50UF 55UF 60uf 440v อลูมิเนียมสีเงิน capacitor แคปแอร์ คาปาซิเตอร์

คาปาซิเตอร์ แคปรัน แอร์ ยี่ห้อ TRUMP
capacitor แคปแอร์ คาปาซิเตอร์
มีให้เลือกขนาด 25UF 30UF 35UF 40UF 45UF 50UF 55UF 60uf ไมโครฟาราต
แบบ 2 ขั้ว มี4 ช่องเสียบต่อข้าง
440V (4+4pins) 50/60Hz , 10,000AFC
วัสดุ อลูมิเนียมสีเงิน
สินค้ามาตรฐานญี่ปุ่น ทนทานใช้งานได้นาน
ใช้ได้กับแอร์ทุกรุ่นทุกยีห่้อ โดยเทียบขนาด UF ได้เลย