คาปาซิเตอร์ แคปรัน แอร์ แบบ3ขั้ว DAIKIN LG TCL

200 ฿

คาปาซิเตอร์ แคปรันแอร์ แบบ3ขั้ว 25UF+1.5 30UF+2UF 35UF+2 40UF+3 45UF+1.5 50UF+1.5 55UF 60uf+6 440v อลูมิเนียมสีเงิน

คาปาซิเตอร์ แคปรัน แอร์ แบบ 3 ขั้ว แคปพัดลมกับแคปคอมเพลสเซอร์ อยู่ในตัวเดียวกัน
ใช้กับแอร์ DAIKIN MITSU LG TCL หรือยี่ห้ออื่นๆ
400-440V
capacitor แคปแอร์ คาปาซิเตอร์ แคปพัดลมในตัว
มีให้เลือกขนาด
25UF +1.5UF
25UF +2UF
30UF +1.5UF
30UF +2UF
30UF +2.5UF
40UF+1.5UF
40UF+2UF
40UF+5UF
45UF+ 1.5UF
45UF+3.5UF
50UF+1.5UF
50UF+3UF
55UF+6UF
60UF+6UF
55UF 60uf ไมโครฟาราต

แบบ 3 ขั้ว มี4 ช่องเสียบ พัดลม2 ช่องเสียบต่อข้าง
50/60Hz , 10,000AFC
วัสดุ อลูมิเนียมสีเงิน
สินค้ามาตรฐานญี่ปุ่น ทนทานใช้งานได้นาน
ใช้ได้กับแอร์ทุกรุ่นทุกยีห่้อ โดยเทียบขนาด UF ได้เลย

รายละเอียด

คาปาซิเตอร์ แคปรันแอร์ แบบ3ขั้ว 25UF+1.5 30UF+2UF 35UF+2 40UF+3 45UF+1.5 50UF+1.5 55UF 60uf+6 440v อลูมิเนียมสีเงิน

คาปาซิเตอร์ แคปรัน แอร์ แบบ 3 ขั้ว แคปพัดลมกับแคปคอมเพลสเซอร์ อยู่ในตัวเดียวกัน
ใช้กับแอร์ DAIKIN MITSU LG TCL หรือยี่ห้ออื่นๆ
400-440V
capacitor แคปแอร์ คาปาซิเตอร์ แคปพัดลมในตัว
มีให้เลือกขนาด
25UF +1.5UF
25UF +2UF
30UF +1.5UF
30UF +2UF
30UF +2.5UF
40UF+1.5UF
40UF+2UF
40UF+5UF
45UF+ 1.5UF
45UF+3.5UF
50UF+1.5UF
50UF+3UF
55UF+6UF
60UF+6UF
55UF 60uf ไมโครฟาราต

แบบ 3 ขั้ว มี4 ช่องเสียบ พัดลม2 ช่องเสียบต่อข้าง
50/60Hz , 10,000AFC
วัสดุ อลูมิเนียมสีเงิน
สินค้ามาตรฐานญี่ปุ่น ทนทานใช้งานได้นาน
ใช้ได้กับแอร์ทุกรุ่นทุกยีห่้อ โดยเทียบขนาด UF ได้เลย