คีมตัดราง TOSHIRO 3 in 1 กรรไกรตัดรางแอร์

490 ฿

คีมตัดราง TOSHIRO 3 in 1 คีมตัดรางแอร์ รางครอบท่อแอร์ ตัดได้ตั้งแต่ขนาด 65mm 75mm 100mm

แข็งแรงทนทาน

ตัดง่ายสะดวก รวดเร็ว

รายละเอียด

คีมตัดราง TOSHIRO 3 in 1 คีมตัดรางแอร์ รางครอบท่อแอร์ ตัดได้ตั้งแต่ขนาด 65mm 75mm 100mm

แข็งแรงทนทาน

ตัดง่ายสะดวก รวดเร็ว