ท่อทองแดงแบบเส้นตรง TYPE M , TYPE L , TYPE K

900 ฿

ท่อทองแดงแบบเส้นตรง TYPE M , TYPE L , TYPE K

ขนาดความยาวประมาณ  6 เมตร
มีจำหน่ายยี่ห้อ ดังนี้  KMCT , LH , HAILANG , CAMBRIDGE , SECO , VEOLET , KR

ราคาท่อทองแดง เส้นตรง  ความยาว 6 เมตร

3/8 หุน 6 เมตร 690.-

1/2 หุน 6 เมตร  990.-

5/8 หุน 6 เมตร 1,290.-

3/4 หุน 6 เมตร 1,590.-

7/8 หุน 6 เมตร 2,090.-

1 1/8 หุน 6 เมตร 2,590.-

1 5/8 หุน 6 เมตร 4,990.-

 

ท่อทองแดงเส้น 3/8″ TYPE L (14″ ID)
ท่อทองแดงเส้น 1/2″ TYPE L (3/8″ ID)
ท่อทองแดงเส้น 5/8″ TYPE L (1/2″ ID)
ท่อทองแดงเส้น 3/4″ TYPE L (5/8″ ID)
ท่อทองแดงเส้น 7/8″ TYPE L (3/4″ ID)
ท่อทองแดงเส้น 1-1/8″ TYPE L (1″ ID)
ท่อทองแดงเส้น 1-3/8″ TYPE L (1-1/4″ ID)
ท่อทองแดงเส้น 1-5/8″ TYPE L (1-1/2″ ID)

**เนื่องด้วยสินค้าทองแดงมีราคาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรุณาเช็คราคา update ก่อนสั่งซื้อ

รายละเอียด

ท่อทองแดงแบบเส้นตรง TYPE M , TYPE L , TYPE K

ขนาดความยาวประมาณ  6 เมตร
มีจำหน่ายยี่ห้อ ดังนี้  KMCT , LH , HAILANG , CAMBRIDGE , SECO , VEOLET , KR

ราคาท่อทองแดง เส้นตรง  ความยาว 6 เมตร

3/8 หุน 6 เมตร 690.-

1/2 หุน 6 เมตร  990.-

5/8 หุน 6 เมตร 1,290.-

3/4 หุน 6 เมตร 1,590.-

7/8 หุน 6 เมตร 2,090.-

1 1/8 หุน 6 เมตร 2,590.-

1 5/8 หุน 6 เมตร 4,990.-

 

ท่อทองแดงเส้น 3/8″ TYPE L (14″ ID)
ท่อทองแดงเส้น 1/2″ TYPE L (3/8″ ID)
ท่อทองแดงเส้น 5/8″ TYPE L (1/2″ ID)
ท่อทองแดงเส้น 3/4″ TYPE L (5/8″ ID)
ท่อทองแดงเส้น 7/8″ TYPE L (3/4″ ID)
ท่อทองแดงเส้น 1-1/8″ TYPE L (1″ ID)
ท่อทองแดงเส้น 1-3/8″ TYPE L (1-1/4″ ID)
ท่อทองแดงเส้น 1-5/8″ TYPE L (1-1/2″ ID)

**เนื่องด้วยสินค้าทองแดงมีราคาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรุณาเช็คราคา update ก่อนสั่งซื้อ