ฟิลเตอร์แอร์ Panasonic ACXD00-02810 แท้ แผ่นเล็ก

190 ฿

ฟิลเตอร์แอร์ Panasonic ACXD00-02810 แท้

แผ่นกรองแผ่น หน้าเครื่อง ฟิลเตอร์ แผ่นเล็ก

ใช้กับรุ่น 9000BTU -12000BTU

รายละเอียด

ฟิลเตอร์แอร์ Panasonic ACXD00-02810 แท้

แผ่นกรองแผ่น หน้าเครื่อง ฟิลเตอร์ แผ่นเล็ก

ใช้กับรุ่น 9000BTU -12000BTU