ฟิลเตอร์แอร์ Panasonic ACXD00-02820 แท้

190 ฿

ฟิลเตอร์แอร์ Panasonic ACXD00-02820 แท้

แผ่นกรองแผ่น หน้าเครื่อง ฟิลเตอร์ แผ่นใหญ่

ใช้กับรุ่น 18000BTU -24000BTU

รายละเอียด

ฟิลเตอร์แอร์ Panasonic ACXD00-02820 แท้

แผ่นกรองแผ่น หน้าเครื่อง ฟิลเตอร์

ใช้กับรุ่น 18000BTU -24000BTU