มอเตอร์คอยล์ร้อน carrier CARR-421X0001-PM 1/5HP

3,100 ฿

มอเตอร์คอยล์ร้อน carrier PM310505 1/5HP

มอเตอร์คอยล์ร้อน รุ่น 38RE0255X

มอเตอร์คอยล์ร้อน
ใช้พาร์ท CARR-421X0001-PM

รายละเอียด

มอเตอร์คอยล์ร้อน carrier PM310505 1/5HP

มอเตอร์คอยล์ร้อน รุ่น 38RE0255X

มอเตอร์คอยล์ร้อน
ใช้พาร์ท CARR-421X0001-PM

แคเรียร์