เกจ์แก๊ส ปรับแรงดันแอลพีจี SUMO LPG

450 ฿

เกจ์ แก๊ส LPG
เกจ์ปรับแรงดันลมแอลพีจี
ใช้ต่อกับท่อแก๊สแอลพีจี เพื่อควบคุมปริมาณการไหลของแก๊ส
ให้สม่ำเสมอและเที่ยงตรง
ตัวบอดี้ของเกจ์ผลิตจากอลูมิเนียมแมกนิเซียม
ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตปีกเครื่องบิน แข็งแรง ทนทาน
เกจ์วัดแรงดันสำหรับแอลพีจีแบบ 2 หน้าปัด
ให้อัตราการไหลของแอลพีจีสูงสุด 5 m3/h

คุณสมบัติ
เป็นเกจ์วัดแรงดันสำหรับแอลพีจีแบบ 2 หน้าปัด ที่ใช้แสดงปริมาณแรงดันเข้าและออกจากท่อ และมีลูกบิดสำหรับใช้ปรับปริมาณการไหลออกได้
ให้อัตราการไหลของแอลพีจีสูงสุด 5 m3/h เพียงพอสำหรับการตัดเหล็กที่หนาถึง 400 mm

The oxygen regulator id used to measure the Oxygen rate. It is composed of two dials which indicate the inflow and the outflow rate of pressure, coming out of a thank. There is a knob to adjust the outflow rate
The flow rate of the oxygen can be circulated up to the max 5 m3/h, which is enough to cut the max 400 mm thickness of steel

วิธีใช้
ใช้ต่อกับท่อแอลพีจี เพื่อควบคุมการจ่ายของแอลพีจีให้สม่ำเสมอและเที่ยงตรง
นำไปใช้ร่วมกับชุดเชื่อมหรือชุดตัดที่เคลื่อนที่ย้ายได้

For use with LPG pipes To control the distribution of LPG to be consistent and accurate.
Can be used in conjunction with a movable welding or cutting unit.

คำเตือน
ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับทุกครั้ง

Must be use with flashback arrestor

รายละเอียด

เกจ์ แก๊ส LPG
เกจ์ปรับแรงดันลมแอลพีจี
ใช้ต่อกับท่อแก๊สแอลพีจี เพื่อควบคุมปริมาณการไหลของแก๊ส
ให้สม่ำเสมอและเที่ยงตรง
ตัวบอดี้ของเกจ์ผลิตจากอลูมิเนียมแมกนิเซียม
ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตปีกเครื่องบิน แข็งแรง ทนทาน
เกจ์วัดแรงดันสำหรับแอลพีจีแบบ 2 หน้าปัด
ให้อัตราการไหลของแอลพีจีสูงสุด 5 m3/h

คุณสมบัติ
เป็นเกจ์วัดแรงดันสำหรับแอลพีจีแบบ 2 หน้าปัด ที่ใช้แสดงปริมาณแรงดันเข้าและออกจากท่อ และมีลูกบิดสำหรับใช้ปรับปริมาณการไหลออกได้
ให้อัตราการไหลของแอลพีจีสูงสุด 5 m3/h เพียงพอสำหรับการตัดเหล็กที่หนาถึง 400 mm

The oxygen regulator id used to measure the Oxygen rate. It is composed of two dials which indicate the inflow and the outflow rate of pressure, coming out of a thank. There is a knob to adjust the outflow rate
The flow rate of the oxygen can be circulated up to the max 5 m3/h, which is enough to cut the max 400 mm thickness of steel

วิธีใช้
ใช้ต่อกับท่อแอลพีจี เพื่อควบคุมการจ่ายของแอลพีจีให้สม่ำเสมอและเที่ยงตรง
นำไปใช้ร่วมกับชุดเชื่อมหรือชุดตัดที่เคลื่อนที่ย้ายได้

For use with LPG pipes To control the distribution of LPG to be consistent and accurate.
Can be used in conjunction with a movable welding or cutting unit.

คำเตือน
ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับทุกครั้ง

Must be use with flashback arrestor