Sale!

Gauge VALUE แบบเข็ม วัดแรงดัน สุญญากาศ

700 ฿ 590 ฿

ไมครอนเกจ Vacuum Gauge VALUE แบบเข็ม พร้อมวาล์วปิดเปิด ติดตั้งกับเครื่องแวคคั่ม ตรวจสอบรั่ว
วัดสูญญากาศ ในความดันสำหรับปั๊มสูญญากาศ
ใช้ทดสอบระบบเช็คสุญญากาศ เช็ครั่ว เทศระบบ แอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น
หน้าจอ ขนาด OD: 63 มม
แสดงค่า PSI , Mbar
ในชุดเกจ์ มาพร้อมข้อต่อ วาล์วปิด เปิด
สามารถต่อเข้ากับเครื่องแวคคั่ม ใช้งานได้ทันที

รายละเอียด

ไมครอนเกจ Vacuum Gauge VALUE แบบเข็ม พร้อมวาล์วปิดเปิด ติดตั้งกับเครื่องแวคคั่ม ตรวจสอบรั่ว
วัดสูญญากาศ ในความดันสำหรับปั๊มสูญญากาศ
ใช้ทดสอบระบบเช็คสุญญากาศ เช็ครั่ว เทศระบบ แอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น
หน้าจอ ขนาด OD: 63 มม
แสดงค่า PSI , Mbar
ในชุดเกจ์ มาพร้อมข้อต่อ วาล์วปิด เปิด
สามารถต่อเข้ากับเครื่องแวคคั่ม ใช้งานได้ทันที