เกจ์แก๊ส AC อะเซทิลีน IM TECH (ถังปิคนิคเกลียว 3/8″)

450 ฿

เกจ์แก๊ส ปรับแรงดัน AC อะเซทิลีน IM TECH (ถังปิคนิคเกลียว 3/8″)
เกจ์วัดความดันของแก๊ส เกจ์AC IM-TECH
เกจ์AC IM-TECH
now
เกจ์AC IM-TECH

รายละเอียดสินค้า เกจ์AC IM-TECH
ลมเข้าสูงสุด : 25 KG
ลมออกสูงสุด: 1.5 KG
ขนาดข้อต่อด้านที่ต่อกับถังลม : 60 ํ-60
ขนาดข้อต่อด้านที่ต่อกับสายลมคู่ : 7.35mm
น้ำหนักโดยประมาณ: 0.854kg
วัสดุของตัวเกจ์ทำจาก: ทองเหลือง

**สินค้ารับประกัน**

ใช้ต่อกับท่อแก๊สอะเซทิลีนเพื่อควบคุมปริมาณการไหลของแก๊สให้สม่ำเสมอและเที่ยงตรง
เหมาะสำหรับถังแก๊สปิคนิคเกลียส G3/8″

จุดเด่น
เป็นระบบปรับแรงดันในขั้นตอนเดียว หรือ Single Stage
หน้าปัดขนาด 2 นิ้วครึ่ง อ่านตัวเลขได้ง่าย ชัดเจน ทั้งหน่วย km/cm2 และ lb/in2
หน้าปัดหุ้มด้วยยางกันกระแทก
วิธีใช้
ใช้ต่อกับท่ออะเซทิลีน เพื่อควบคุมระดับแรงดันและปริมาณการไหลของอะเซทิลีน
คำเตือน
ต้องใช้ร่วมดับอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับทุกครั้ง

Feature
Single Stage system
Dial diameter 2-1/2″, easy and clear to read both kg/cm2 and lb/in2
The dial is covered by soft rubber to protect and reduce the impact

Appication
it is used to assemble with the Acetylene cylinder for the regular and correct control of the LPG supply

Warning
Must be use with flashback arrestor

รายละเอียด

เกจ์แก๊ส ปรับแรงดัน AC อะเซทิลีน IM TECH (ถังปิคนิคเกลียว 3/8″)
เกจ์วัดความดันของแก๊ส เกจ์AC IM-TECH
เกจ์AC IM-TECH
now
เกจ์AC IM-TECH

รายละเอียดสินค้า เกจ์AC IM-TECH
ลมเข้าสูงสุด : 25 KG
ลมออกสูงสุด: 1.5 KG
ขนาดข้อต่อด้านที่ต่อกับถังลม : 60 ํ-60
ขนาดข้อต่อด้านที่ต่อกับสายลมคู่ : 7.35mm
น้ำหนักโดยประมาณ: 0.854kg
วัสดุของตัวเกจ์ทำจาก: ทองเหลือง

**สินค้ารับประกัน**

ใช้ต่อกับท่อแก๊สอะเซทิลีนเพื่อควบคุมปริมาณการไหลของแก๊สให้สม่ำเสมอและเที่ยงตรง
เหมาะสำหรับถังแก๊สปิคนิคเกลียส G3/8″

จุดเด่น
เป็นระบบปรับแรงดันในขั้นตอนเดียว หรือ Single Stage
หน้าปัดขนาด 2 นิ้วครึ่ง อ่านตัวเลขได้ง่าย ชัดเจน ทั้งหน่วย km/cm2 และ lb/in2
หน้าปัดหุ้มด้วยยางกันกระแทก
วิธีใช้
ใช้ต่อกับท่ออะเซทิลีน เพื่อควบคุมระดับแรงดันและปริมาณการไหลของอะเซทิลีน
คำเตือน
ต้องใช้ร่วมดับอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับทุกครั้ง

Feature
Single Stage system
Dial diameter 2-1/2″, easy and clear to read both kg/cm2 and lb/in2
The dial is covered by soft rubber to protect and reduce the impact

Appication
it is used to assemble with the Acetylene cylinder for the regular and correct control of the LPG supply

Warning
Must be use with flashback arrestor