ชุดเชื่อมแก็ส สนาม 1.5 Q รถเข็นพร้อมใช้งาน

4,400 ฿

รายละเอียด

ยี่ห้อ Q
รุ่น 1.5Q
ขนาด ถังลม 1.5 Q (ดำ) / ถังแก๊ส
อุปกรณ์ หัวเชื่อม / ปลายหัวเชื่อม 5 ชิ้น

สายลมแก็สคู่ 6 m / ที่จุดไฟ / เกจ์ลม

แก๊สกระป๋อง / เกจ์แก๊สอะเทซิลีน

การใช้งาน เชื่อมโลหะ